giá tranh đá

Tranh ghép đá quý phong thủy: Cửu Ngư Quần Hội TPC04-1

3.450.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tranh cửu ngư quần hội (9 cá chép) – Tranh đá quý Lục Yên + Kích